Fraszynkka (Epejos-FalaEuro/Fez) i Foset(Oset-Frraszynka/Epejos) Fot. M. Mąkosa i