Nie posiadamy własnych ogierów. W hodowli używamy ogierów dostępnych w hodowli państwowej lub od prywatnych hodowców.